Chính phủ ban hành Nghị quyết về chính sách thuế đặc biệt tháng 9

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn nhanh và chưa thể hạ nhiệt sớm. Số lượng ca mắc mới, ca tử vong vẫn đang tiếp tục tăng. Vì vậy rất nhiều địa phương gặp phải tình trạng thiếu các hàng hóa thiết yếu. Đặc biệt là các thiết bị phòng, chống và điều trị bệnh đang là hàng hóa cực kỳ cấp bách. Chính vì vậy, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa tài trợ phòng chống dịch Covid-19 cũng tăng nhanh. Mới đây Chính phủ ban hành Nghị quyết về chính sách thuế đặc biệt giành riêng cho các mặt hàng nhập khẩu để tài trợ cho quá trình phòng và chống dịch Covid-19. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những nội dung chi tiết của nghị quyết qua bài viết này nhé!

Nghị quyết về chính sách thuế đặc biệt cho hàng hóa nhập khẩu

Nghị quyết số 106/NQ-CP
Chính phủ ban hành Nghị quyết về chính sách thuế đặc biệt

Ngày 11/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP. Nghị quyết về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Nghị quyết nêu rõ hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu để tài trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được áp dụng chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng như hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sẽ gửi đề nghị đến các cơ quan có liên quan. Theo nghị quyết, Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố ban hành văn bản phê duyệt, tiếp nhận hàng hóa nêu trên. Việc tiếp nhận phải bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ. Tuyệt đối không để xảy ra việc trục lợi chính sách.

Cơ quan hải quan căn cứ văn bản phê duyệt của Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục không thu thuế nhập khẩu theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, không thu GTGT theo quy định tại Khoản 19 Điều 5 của Luật Thuế GTGT, Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Phải bảo đảm công

Chính sách thuế đặc biệt áp dụng cho cả hàng hóa đã nhập khẩu trước ngày nghị quyết có hiệu lực

Chính sách thuế áp dụng cho cả các mặt hàng nhập khẩu trước ngày nghị quyết có hiệu lực
Hàng hóa đã nhập khẩu trước ngày nghị quyết có hiệu lực sẽ được hoàn thuế

Các trường hợp hàng hóa đã nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực, được Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phê duyệt, tiếp nhận hàng hóa tài trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định được áp dụng chính sách thuế quy định nêu trên. Trường hợp  đã nộp thuế theo quy định pháp luật quản lý thuế về xử lý tiền thuế nộp thừa. Doanh nghiệp, cá nhân sẽ được nhận lại số thuế dư đã nộp trước đó.

Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ hải quan. Hồ sơ này áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch Covid-19. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chính sách thuế  trên được áp dụng cho đến khi có văn bản công bố hết dịch Covid-19. Văn bản phải do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố.

Chính phủ giao Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm về hàng hóa nhập khẩu tài trợ thuộc lĩnh vực y tế đáp ứng điều kiện sử dụng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Việc này để các cơ quan liên quan có cơ sở thực hiện. Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố có trách nhiệm quản lý, phân bổ và chỉ đạo sử dụng hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, thuế GTGT đúng đối tượng quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *