Giảm năm đóng bảo hiểm xã hội tác động đến mức lương hưu

Chính sách giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội đã có những tác động đến chế độ hưu trí tại nước ta. Số năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm. Điều này tạo điều kiện cho những người có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp như người lao động cao tuổi. Giải pháp này cũng làm gia tăng số lượng người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu và quyền lợi bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, mức bảo hiểm xã hội một lần có khả năng thấp hơn so với hiện nay. Cùng cập nhật những thông tin về giải pháp giảm số năm đóng bảo hiểm này qua bài viết dưới đây của opsseek nhé.

Bộ LĐ – TB và XH đề xuất sửa đổi điều kiện hưởng lương hưu

Bộ Tư pháp cho rằng, nếu đóng bảo hiểm xã hội với thời gian ngắn, mức lương hưu thấp. Có thể không đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động khi nghỉ hưu. Trước đó, tại dự thảo đề nghị xây dựng luật, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

Bộ LĐ - TB và XH đề xuất sửa đổi điều kiện hưởng lương hưu
Giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm

Hướng là giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí. Từ 20 năm xuống 15 năm. Nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi. Những người có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp. Mong muốn được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội. Bộ Tư pháp vừa có báo cáo thẩm định Đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội. Và gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Mức lương hưu theo bình quân tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Đối với đề xuất điều chỉnh quy định điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xác định cần sửa đổi. Do số lượng người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng nhanh chóng. Điều đó dẫn tới độ bao phủ bảo hiểm xã hội tăng chậm.

Hướng đề xuất sửa đổi của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là nếu người lao động chưa đến tuối nghỉ hưu. Mà sau một năm không tham gia bảo hiểm xã hội đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Mức hưởng cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội bằng 1 lần mức tiền lương bình quân tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động đến tuối nghỉ hưu nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng. Hoặc người lao động mắc bệnh hiểm nghèo. Hoặc ra nước ngoài đế định cư hợp pháp. Thì mức hưởng cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội bằng 2 lần mức tiền lương bình quân tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Quy định các trường hợp người lao động được hưởng BHXH một lần

Quy định các trường hợp người lao động được hưởng BHXH một lần
Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần có thể thấp hơn so với mức hưởng hiện nay

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cho rằng, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã quy định cụ thể. Các trường hợp người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần tại Điều 60, Điều 77. Việc ban hành Nghị quyết số 93/2015/QH13 chỉ mang tính chất tạm thời. Nó xuất phát từ thực tế đời sống và nguyện vọng của người lao động. Họ làm việc trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp có thời gian đóng bảo hiểm xã hội ngắn. Có nhu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần để trang trải cuộc sống trước mắt.

Ngoài ra, việc thực hiện giải pháp này có thể dẫn đến mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thấp hơn so với mức hưởng hiện nay. “Do đó, đế tránh gây ra những phản ứng xã hội không tốt. Như trường hợp Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động chính sách. Nhất là về lộ trình giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Tránh gây ra tâm lý hoang mang cho người lao động. Từ đó, đề xuất giải pháp khả thi, hiệu quả, hợp lý”. Bộ Tư pháp nhấn mạnh.

Mục tiêu nghị quyết 28 về cải cách chính sách BHXH

Theo ông Cường, phó vụ trưởng Vụ BHXH, Bộ LĐ-TB&XH lập hồ sơ đề nghị và gửi các bộ, ngành xin ý kiến. Bộ LĐ – TB&XH sẽ tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành để hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị và gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Sau khi Bộ Tư pháp thẩm định sẽ gửi Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Nếu đồng ý, Chính phủ sẽ tiếp tục trình Quốc hội xin đưa vào chương trình của Quốc hội để sửa Luật BHXH. Các bộ phận liên quan sẽ chính thức bắt tay vào xây dựng các nội dung cần sửa đổi.

Phó vụ trưởng Vụ BHXH cho biết mục tiêu nghị quyết 28 về cải cách chính sách BHXH. Đặt ra là đến năm 2021 có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Và đến năm 2025 con số này tăng lên 55%.

Bộ Tư pháp đánh giá về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Bộ Tư pháp đánh giá về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Giải pháp thúc đẩy gia tăng số lượng người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu

Bộ Tư pháp đánh giá, giải pháp này sẽ góp phần thúc đẩy gia tăng số lượng người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu. Để phù hợp với tinh thần, mục tiêu mà Nghị quyết số 28/NQ-TW về cải cách chính sách BHXH. Đây là một trong những chính sách lớn. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động và đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm xã hội.

“Tuy nhiên, nếu đóng với thời gian ngắn, mức lương hưu người lao động nhận được thấp. Có thể không đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động khi nghỉ hưu. Và dẫn đến nguy cơ phải điều chỉnh lương hưu đối với người có lương hưu thấp trong tương lai. Nó sẽ tạo gánh nặng cho ngân sách nhà nước”. Bộ Tư pháp lý giải.

“Đồng thời, chưa làm rõ tỷ lệ lương hưu tương ứng như thế nào với thời gian đã giảm dần. Tức là giữ nguyên mức hưởng 45% như hiện hành. Hay giảm xuống tỷ lệ nào mà vẫn đảm bảo được điều kiện sống cho người lao động. Do đó, để đảm bảo tính khả thi, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung đánh giá tác động của chính sách này”. Bộ Tư pháp nhấn mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *