Những khoản thu nhập được quy định làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Nhiều người lao động chưa rõ ràng về các khoản thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Nhiều quy định về các khoản thu nhập được tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đang dần hoàn thiện. Mới đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành quy định cụ thể qua Thông tư về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ngoài ra, Thông tư 06/2021 cũng đã liệt kê cụ thể các khoản thu nhập của người lao động không tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cùng theo dõi bài viết dưới đây của opsseek để tìm hiểu rõ ràng hơn về quy định đóng bảo hiểm xã hội nhé.

Những khoản thu nhập quy định đóng bảo hiểm xã hội

Những khoản tiền lương, thu nhập nào được quy định làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)? Tiền thưởng có bị tính vào làm căn cứ làm thêm giờ không? Về vấn đề này Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin như sau:

Thông tư 06/2021 vừa được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Quy định căn cứ về đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Cụ thể, khoản 26 Điều 1 Thông tư 06 sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 30 Thông tư 59. Về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc như sau. Từ 1/1/2021 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác gồm:

Những khoản thu nhập quy định đóng bảo hiểm xã hội
Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác
 •  Mức lương theo công việc hoặc chức danh.
 •  Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc. Điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động. Mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.
 •  Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Quy định về tiền lương tháng đóng BHXH

Trong khi đó, Thông tư 59 quy định, từ ngày 1/1/2018 , tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương gồm:

 •  Mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng mà hai bên đã thỏa thuận hoặc mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.
 •  Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Đồng thời, tiền thưởng theo Điều 103 Bộ luật Lao động 2012 không tính vào tiền lương tháng. Đóng BHXH bắt buộc cũng được sửa đổi thành thưởng theo Điều 104 Bộ luật Lao động. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/9/2021. Như vậy, theo hướng dẫn của Thông tư 06/2021. Căn cứ để đóng BHXH bắt buộc bổ sung thêm các khoản bổ sung. Xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trọng hợp đồng. Tiền thưởng sẽ không bị tính vào căn cứ đóng BHXH.

Các khoản thu nhập của NLĐ không tính đóng BHXH bắt buộc

Các khoản thu nhập của NLĐ không tính đóng BHXH bắt buộc
Các khoản thu nhập của NLĐ không tính đóng BHXH bắt buộc

Các khoản thu nhập của NLĐ không tính đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của NLĐ trong năm 2021 bao gồm:

 • Tiền thưởng theo quy định của Bộ luật lao động
 • Tiền thưởng sáng kiến
 • Tiền ăn giữa ca
 • Khoản hỗ trợ xăng xe
 • Khoản hỗ trợ điện thoại
 • Khoản hỗ trợ đi lại
 • Khoản hỗ trợ tiền nhà ở
 • Khoản hỗ trợ tiền giữ trẻ
 • Khoản hỗ trợ nuôi con nhỏ
 • Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết
 • Hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn
 • Hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động
 • Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động
 • Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp
 • Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *