Những mặt hàng Campuchia được áp dụng thuế suất 0% tại Việt Nam

Thuế nhập khẩu là một trong yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mối quan hệ thương mại giữa các quốc gia. Mới đây Việt Nam đã ra nghị định về một số mặt hàng Campuchia được áp dụng thuế 0%. Hiện nay Việt Nam đang là đối tác lớn thứ 3 của Campuchia. Kim ngạch thương mại giữa 2 nước đang có những bước tăng trưởng lớn. Nghị quyết ra đời để thúc đẩy thương mại giữa 2 nước. Chúng tôi sẽ gửi đến bạn các thông tin cụ thể về phụ lục và các mặt hàng áp dụng dưới đây.

Nghị định 83/2021/NĐ-CP về các mặt hàng Campuchia áp dụng thuế suất 0%

Nghị định 83/2021/NĐ-CP
Một số mặt hàng Campuchia sẽ được hưởng thuế suất 0%

Việt Nam sẽ áp dụng thuế suất 0% cho 31 mặt hàng của Campuchia. Theo Nghị định 83/2021/NĐ-CP, Việt Nam sẽ áp dụng thuế suất 0% cho phía Campuchia gồm 31 mặt hàng như gia cầm sống, thịt và phụ phẩm gia cầm, chanh, lúa gạo, chế phẩm chứa thịt lợn…

Ngày 14/9, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2021/NĐ-CP biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2021-2022.

Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và điều kiện hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia 2019-2020 được gia hạn cho giai đoạn 2021-2022 (Bản thỏa thuận Việt Nam-Campuchia gia hạn cho giai đoạn 2021-2022).

Phụ lục và các mặt hàng áp dụng nghị định 83/2021/NĐ-CP

Nghị định gồm 3 phụ lục kèm theo.

  • Phụ lục 1: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản thỏa thuận Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2021-2022
  • Phụ lục 2: Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của Việt Nam để thực hiện Bản thỏa thuận Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2021-2022.
  • Phụ lục 3: Danh mục các cặp cửa khẩu được phép thông quan các mặt hàng hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Bản thỏa thuận Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2021-2022.

Theo Nghị định, phía Việt Nam sẽ áp dụng thuế suất 0% cho phía Campuchia. Danh mục gồm 31 mặt hàng cụ thể. Một số mặt hàng như gia cầm sống, thịt và phụ phẩm gia cầm, chanh, lúa gạo, chế phẩm chứa thịt lợn (dạng đóng bao bì kín khí để bán lẻ), lá thuốc lá chưa chế biến…

Danh mục hàng hóa bao gồm lúa gạo và lá thuốc lá chưa chế biến áp dụng thuế suất 0% đối với lượng nằm trong hạn ngạch được quy định tại phụ lục 2. Cụ thể, lúa gạo với hạn ngạch 300.000 tấn/năm; lá thuốc lá chưa chế biến (với hạn ngạch 3.000 tấn lá thuốc lá/năm.

Yêu cầu về hàng hóa áp dụng thuế suất 0%

Yêu cầu của các mặt hàng áp thuế 0%
Gạo là một trong những mặt hàng của Campuchia được hưởng thuế suất 0%

Nghị định quy định hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất 0%. Nghị định này để thực hiện Bản thỏa thuận Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2021-2022. Hàng hóa phải phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận Việt Nam-Campuchia từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2022 tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định; có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S). Giấy phải do cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Campuchia cấp; thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định này.

Tính hết năm 2020, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam – Campuchia đạt 5,32 tỷ USD. Con số này tăng 0,8% so với năm 2019. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia đạt 4,14 tỷ USD. Số lượng giảm 5,3%. Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Campuchia đạt 1,17 tỷ USD, tăng 30,9% so với năm 2019. Campuchia cũng là thị trường mà Việt Nam xuất siêu lớn. Giá trị xuất siêu đạt 2,97 tỷ USD trong năm 2020.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 13/9/2021 đến ngày 31/12/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *