Quy định về bảo hiểm xã hội cho người lao động cao tuổi

Nhiều người sử dụng lao động có nhu cầu giao kết hợp đồng lao động với người lao động đang hưởng hưu trí. Nguyên nhân do một số ngành nghề và tính chất công việc cần sử dụng những người lao động dày dặn kinh nghiệm. Vì thế, Bộ luật Lao động 2019 quy định rõ ràng về tiền lương và quyền lợi người lao động cao tuổi nhận được. Ngoài ra, Luật Bảo hiểm Xã hội cũng có những quy định cụ thể về chế độ hưu trí và trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với nhóm người lao động này. Cùng opsseek theo dõi bài viết để nắm bắt chi tiết quy định về bảo hiểm xã hội dành cho người lao động cao tuổi nhé.

Quy định khi giao kết hợp đồng với người lao động cao tuổi

Khi giao kết hợp đồng lao động ngoài việc sử dụng người lao động đang trong độ tuổi lao động. Có rất nhiều người sử dụng lao động có nhu cầu giao kết hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi. Do tính chất công việc và nhu cầu của chính người lao động đối với loại công việc đó.

Quy định khi giao kết hợp đồng với người lao động cao tuổi
Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu giao kết hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi

Quy định của pháp luật lao động liên quan đến các chế độ quyền lợi chung của người lao động. Một số quy định liên quan đến việc giao kết hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi. Có nghĩa là pháp luật cho phép người sử dụng lao động được sử dụng người lao động cao tuổi. Để thực hiện một số công việc với những điều kiện cụ thể.

Khi giao kết hợp đồng lao động ngoài việc tuân thủ theo các điều kiện lao động đã được quy định. Người sử dụng lao động cũng cần quan tâm đến chế độ tham gia BHXH. Dành cho đối tượng người lao động cao tuổi. Việc tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động cao tuổi cũng có nhiều khác biệt đối với từng trường hợp.

Quy định về tiền lương và quyền lợi của người lao động cao tuổi

Khoản 2 Điều 149 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương và quyền lợi của người lao động cao tuổi như sau:

2. Khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Mà làm việc theo hợp đồng lao động mới. Thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí. Người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác. Theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động.

Khoản 9 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

9. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng. Mà đang giao kết hợp đồng lao động. Thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Quy định về tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT cho người lao động cao tuổi

Quy định về tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT cho người lao động cao tuổi
Công ty ký hợp đồng với người lao động cao tuổi không phải đóng bảo hiểm xã hội cho họ

Khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019. Quy định về tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như sau:

3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm. Cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động. Tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm. Gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Theo quy định của pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, trường hợp công ty ký hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi. Người đang hưởng lương hưu thì sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội cho họ. Nhưng công ty phải trả thêm cho người lao động đó một khoản tiền. Nó tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *