Sẽ không có chính sách ưu đãi người vay vốn để thuê, mua nhà ở xã hội

Người vay vốn tại các tổ chức tín dụng để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không còn được hưởng chính sách lãi suất ưu đãi hiện hành. Quy định này được đề cập trong dự thảo sửa đổi và bổ sung một số điều trong “Thông tư số 25/2015 về việc hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội do NHNN ban hành”. Nào cùng với opsseek.com tìm hiểu chi tiết nội dung sửa đổi và bổ sung của Thông tư 25/2015 về việc hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi đối với nhà ở xã hội qua bài viết bên dưới này nhé!

Loại trừ chính sách ưu đãi đối với khách hàng vay vốn tại các tổ chức tín dụng để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội do Ngân hàng Nhà nước ban hành.
Vay vốn mua, thuê nhà ở xã hội

Dự thảo sửa đổi đối tượng được vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở và loại trừ người vay vốn để mua, thuê; thuê mua nhà ở xã hội bởi luật Nhà ở quy định các chính sách hỗ trợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội để mua; thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở; tại tổ chức tín dụng được chỉ định chỉ có chính sách hỗ trợ để xây dựng mới hoặc cải tạo; sửa chữa nhà để ở, không có chính sách hỗ trợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Điểm đáng chú ý tại dự thảo thông tư là NHNN loại trừ chính sách ưu đãi đối với người vay vốn; tại các tổ chức tín dụng để mua, thuê; thuê mua nhà ở xã hội như quy định hiện hành tại Thông tư 25.

Như vậy, chính sách ưu đãi tại các tổ chức tín dụng được chỉ định; sẽ chỉ còn áo dụng với các khoản vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; và khách hàng xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở xã hội. Tuy nhiên, các khoản vay này sẽ vẫn được hưởng ưu đãi lãi suất khi vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Một vài điểm mới khác của dự thảo về mức vay và thời gian vay

Một vài điểm mới khác của dự thảo về mức vay và thời gian vay
Mức vay và thời gian vay

Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo; sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán; hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng; và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay do ngân hàng; và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng; và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Điểm mới của dự thảo là bổ sung mức tiền tối đa không quá 500 triệu đồng; và thay đổi thời gian vay từ mức tối thiểu 15 năm lên tối đa 25 năm.

Lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng để xây dựng mới hoặc cải tạo; sửa chữa nhà để ở sẽ do Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố trong từng thời kỳ; thay vì Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, lãi suất cho vay ưu đãi đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ, thay vì quy định các ngân hàng trên thị trường.

Hiện có 4 NHTM được NHNN chỉ định cho vay ưu đãi nhà ở xã hội; bao gồm: Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV. Tuy nhiên, do chưa được tái cấp vốn, hoặc cấp bù lãi suất từ ngân sách nhà nước; nên đến nay, các ngân hàng này cũng chưa bố trí được nguồn vốn tín dụng triển khai các khoản vay mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *